top of page

HEALTH IS NOT VALUED TILL SICKNESS COMES

Naarmate je ouder wordt, heb je meer kans op een ziekte of aandoening. Veel ouderen hebben dan ook een chronische aandoening en ruim de helft van de 50+’ers heeft twee of meer chronische ziekten. Veelvoorkomende chronische aandoeningen bij ouderen zijn diabetes, hart- en vaatziekten en artrose.

Mensen met een chronische ziekte hebben een minder goede kwaliteit van leven. Zeker bij ouderen kan een chronische ziekte verregaande gevolgen hebben

Vooral op latere leeftijd, maar soms ook al jong, krijgen mensen chronische ziekten. Voorbeelden zijn hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, COPD chronic obstructive pulmonary disease  en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Dit heeft veel impact op hun lichamelijk en geestelijk welbevinden. Aangezien mensen steeds ouder worden, neemt ook het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Daar komt bij dat steeds meer mensen meer dan één chronische ziekte hebben. Het is van belang deze ziekten zo veel mogelijk te voorkomen. Dat levert een betere kwaliteit van leven op en voorkomt onnodige zorg.

De kwaliteit van je leven op latere leeftijd wordt voor een groot deel bepaald door jouw eigen leefstijlkeuzes door de jaren heen. In de huidige tijd en maatschappij, waarin we steeds ouder worden, lijkt dat soms de onmogelijke taak door alle verleidingen om je heen.

Je jeugdig voelen is een geschenk van de natuur. Hortend en stotend je oude dag slijten wil niemand. 

Je goed blijven voelen, ook op oudere leeftijd:

Kwaliteit van leven, ook op je oude dag.

Auto immuunziekten en ons immuunsysteem
maandag 1 februari 2010 om 15:53 door Leo vd Zijde

Bij auto immuunziekten richt het lichaam zich tegen gezond eigen weefsel. Studies tonen aan dat lang voordat auto immuunziekten zich openbaren er al auto- antilichamen in het lichaam gevonden kunnen worden. Het benaderen van auto immuunziekten zal dan ook verlegd moeten worden naar auto immuundenken.

Chronische ontstekingen basis van auto immuunziekten

Zonder ontstekingen zouden we snel na onze geboorte overlijden aan bacteriën , schimmels en virussen. Ons immuunsysteem zorgt via ontstekingen voor het vernietigen van deze micro organismen. Als ons immuunsysteem zich echter tegen gezonde cellen in ons lichaam richt, hebben we het over auto immuunziekten.

Auto immuunziekten en ons immuunsysteem

Een goed werkend immuunsysteem zet ontstekingen in gang als afweer tegen microben. Het immuunsysteem kan basaal twee fouten maken:

 1. Niet aanvallen als dit juist wel zou moeten (bv kanker)

 2. Wel aanvallen als dit niet zou moeten (auto-immuunziekten)

Immuunsysteem zit in ons hele lichaam

Lang dacht men dat het immuunsysteem een apart systeem in ons lichaam is. Nu weten we dat het een integraal onderdeel is van de vele fysiologische systemen die er in ons lichaam zijn. Het immuunsysteem, hormonen en neurotransmitters werken daarbij nauw met elkaar samen.

Darmen en het immuunsysteem

Een groot deel van het immuunsysteem bevindt zich in de darmen. Logisch als we weten dat in de pre-historie onze pre-hersenen waren waar dopamine, serotonine, noradrenaline en adrenaline werden geproduceerd.

Belangrijke factoren die auto immuunziekten veroorzaken

 • Genetische factoren
  Genetische factoren spelen een rol bij auto immuunziekten maar zijn wel te beïnvloeden door de leefstijl die we hanteren.

 • Plaats waar we wonen op aarde
  Hoe dichter we bij de evenaar wonen, hoe kleiner de kans op auto immuunziekten.

 • Onbalans in dag-nacht ritme
  Cortisol heeft een belangrijke rol in ons immuunsysteem. De aanmaak daarvan wordt gereguleerd door het ritme van licht en duisternis.

 • Stressfactoren
  Stress speelt bij veel chronische ziekten en dus ook bij auto immuunziekten een grote rol.

 • Voeding
  De westerse voeding heeft een sterke invloed op ontstekingsprocessen. We noemen:

   

  • Veel vlees, melk en suiker

  • Veel (geraffineerde) tarwe

  • Transvetzuren en plantaardige olie

  • Lage consumptie van groente

Auto immuuziekten anders benaderen

Auto immuunziekten zullen anders benaderd moeten worden. Reeds lang voordat zo’n ziekte merkbaar wordt zijn er namelijk al auto-antilichamen in het lichaam aanwezig. Dit kan teruggaan tot wel 10 jaar voor de eigenlijke diagnose.
We zien dat er een langzame opbouw ontstaat van ontstekingen, weefselbeschadiging, oxidatieve stress en auto immuuniteit.
Deze aanwijzingen kunnen in een veel vroeger stadium al aanleiding zijn om de noodzakelijke maatregelen te nemen om het proces te keren. Een CRP of hs-CRP test kan daarbij een mogelijke hulp zijn.

bottom of page